StapelWolk: Poetryslam (NL/FR/ENG)

Beletten wolken stralen van verlichting om door te komen of geven ze ons net meer diepgang in het spectrum?

Stapelwolk gaat op onderzoek naar de betekenissen en facetten van meerlagige identiteiten. Een hoop poëtische zielen belichten hun eigen perspectieven met geest, lichaam en lyricaliteit op zoek naar verbindende factoren in eigenheid en identiteit. Ze leggen hun zielen bloot en duwen op de drukpunten, zetten geen vijven en zessen, maar hun zinnen op de letters die ze langs de lippen weg nieuwe levens geven.

Do clouds block the rays of enlightenment from shining through or do they give us more insight into the spectrum?

Stapelwolk investigates the meanings and facets of multi-layered identities. A group of poetic souls shows us their own perspective on mind, body and lyricism in search of connecting factors in individuality and identity. They expose their souls with little effort and do so in a way that gives words a new meaning.


Date: 12/3/2019
Hour: 20:00
Location: Lounge Bar 1050

Languages: Nederlands/English/Français 

Back to Top