Iedereen gelijk? Diversiteit in het onderwijs

Het debat spitst zich toe op de problematieken rond diversiteit en levensbeschouwing binnen het Vlaamse middelbaar en hoger onderwijs. Uit Pisa-onderzoeken blijkt dat in Vlaanderen een grote onderwijsongelijkheid bestaat tussen leerlingen met en zonder migratieachtergrond. Een aantal mechanismen liggen daarvan aan de basis (het bestaan van concentratiescholen, onbewuste discriminatie door leerkrachten, groot verloop van startende leraars in uitdagende scholen en een lage participatie aan het kleuteronderwijs door kansengroepen). Zorgen de huidige maatregelen (bv. Gelijke kansenonderwijs) voor de beoogde resultaten? Zijn universiteiten voldoende divers? Bieden lerarenopleidingen antwoorden voor de leerkrachten van de toekomst? Welke mechanismen en uitdagingen zijn volgens de panelleden nodig in de toekomst? Op welke manier kan en moet ons onderwijs veranderen zodat iedereen meekan en de kans krijgt om zich te ontplooien? En in welke mate kan of moet een school naast haar pedagogische rol ook een maatschappelijke rol opnemen in een pluralistische en diverse samenleving?

Pannelleden: Ann Verlinden, Bleri Lleshi, Serhat Yildirim (voorzitter VVS) en Wim Van den Broeck. Moderator: Jurgen Slembrouck.


Datum: 19/3/2019
Uur: 19u30
Locatie: Promotiezaal D2.01  

Back to Top