Scholierendag

Ook dit jaar organiseert Huis van de Mens een dag die specifiek bedoeld is voor scholieren, in het bijzonder uit het 6e jaar secundair onderwijs. In de voormiddag zullen sprekers van UCOS op een laagdrempelige en interactieve wijze een introductie geven over internationale ontwikkelingssamenwerking.

Zo krijgen de scholieren een goed beeld van hoe solidariteit over de grenzen heen werkt en hoe men daar zelf aan kan bijdragen. Na een lunch in het VUB-restaurant, zijn er in de namiddag verschillende workshops, waar de leerlingen in kleinere groepjes aan zullen deelnemen. In dit praktische gedeelte zal worden ingegaan op hoe men op een respectvolle manier en op verschillende niveaus mensen in minder welvarende landen kan helpen.

Back to Top