Debat Spermadonorschap en het gezin 2.0

Voor 9 tot 15% van de koppels op vruchtbare leeftijd zal de kinderwens gepaard gaan met vruchtbaarheidsproblemen. Een behandeling uit de reproductieve geneeskunde is het verwekken van een kind door het gebruik van donormateriaal. Het debat dat vandaag bestaat rond donorschap, focust zich niet meer op de ontwikkeling van het gezin. Wel de anonimiteit van donoren en het recht op informatie voor donorkinderen over de donor, voor de donor over zijn nageslacht staan ter discussie.

De vraag die alleszins openblijft is op welke manier we vooruitstrevend zijn. Zijn we dat als we aan iedereen kenbaar maken een donorgezin te zijn en samen op zoek gaan naar de donor? Of laten we, als vooruitstrevenden, het belang dat onze maatschappij hecht aan genetische verwantschap varen en zoeken we een nieuwe definitie voor onze familie?

Toegang is gratis.

 


Locatie: Vrije Universiteit Brussel, Campus Oefenplein promotiezaal
Uren: 20:00 - 22:00
Datum: 19/03/2018 

Back to Top