Verlichtingsmissionaris: onze waarden > jullie waarden?

LOUNGEBAR 1050
7 PM - 11 PM

Het Masereelfonds organiseert een panelgesprek. Hoe heeft het gedachtegoed van de Verlichting zich verspreid? Hoe tracht het Westen de waarden van de Verlichting op te leggen aan andere culturen en welke kritische bedenkingen moet men hierbij maken?

3 sprekers gaan het debat aan. Michel Huysseune, VUB, Vakgroep Politieke Wetenschappen, kaart de opvattingen van een aantal Verlichtingsdenkers aan wat betreft de verspreiding en uitvoering van hun idealen. Iman Lechkar, Leerstoel Fatima Mernessi aan de VUB, stelt de vraag of men moslimvrouwen moet verlichten/bevrijden. Ludo Debrabander, woordvoerder van Vrede vzw en auteur van o.a. 'Oorlog zonder grenzen', haalt de export van democratie op de aan (met een specifieke analyse van de situatie in Irak).

Back to Top