Een islamitische verlichting? Hedendaagse moslimfilosofen over de rede

Ook in de islamitische wereld proberen filosofen bij te dragen aan het vinden van antwoorden op de grote vraagstukken van onze tijd. In deze lezing van dr. Carool Kersten (King’s College London) wordt aandacht besteed aan denkers die blijven putten uit het islamitisch erfgoed, maar ook gebruik willen maken van de verworvenheden van de westerse filosofie. Deze intellectuele, kritische hervormers ijveren voor een humanistische kijk op de islam. Geen predikers, maar wetenschappers die - elk op eigen specifieke wijze - een meer rationeel discours promootten.

De toegang is gratis, maar we vragen om vooraf in te schrijven via www.upv.vub.be 


Datum: 15/3/2019
Uur: 14u00
Locatie: Zaal van Gogh (lokaal 5.61, Pleinlaan 5, 5e verdieping)

  

Back to Top