Identiteit tussen romantiek en rationaliteit

 

Twee studenten theater brengen een kleine toneelopvoering over identiteit, hoe dit vorm krijgt en de valkuilen van extremisme. De pingpong tussen romantiek en rationaliteit maakt wie we zijn, maar wat als een keer de bal niet teruggekaatst wordt maar doorschiet… Identiteit kan soms in een zichzelf versterkende spiraal terechtkomen. Het kan zich vergalopperen en verglijden in waanideeën. Niet zelden gaat men putten uit een “beter verleden”, een slachtofferrol of een vijandsbeeld om deze spiraal te legitimeren. In dit rollenspel gaan de studenten zoeken naar een finale tegenzet om deze spiraal te doorbreken. 


Datum: 13/3/2019 
Uur: 16u30
Locatie: 

Back to Top